2011 - Impulsní elektroinstalace - RD Dolní Břežany

  • Elektrorozvody založené na impulsních relé
  • Datové rozvody
  • Satelitní anténa
  • Připojení elektrospotřebičů a montáž světel