2012 - Klasická elektroinstalace - RD Doubek

  • Elektrorozvody a osazení zásuvkového programu
  • Zabezpečovací systém
  • Dodávka a montáž osvětlení
  • Terestriální anténa
  • Zapojení vzduchotechniky
  • Hromosvod
  • Kamerový systém